H

artelijk welkom bij Terra versus Aqua. Terra versus Aqua B.V. is een jong, internationaal bedrijf. Onder de naam Rotterdams Steenzetbedrijf B.V. zijn wij in Nederland gespecialiseerd in waterbouwkundige werken. Wij bouwen en onderhouden havens, waterkeringen, natuursteengevels, sluizen, terpen, rivierdijken en zeedijken.

Terra versus Aqua combineert ambachtelijk waterbouwkundig werk met de nieuwste opleidingen en modernste middelen. Zo leveren wij altijd kwalitatieve en hoogwaardige eindproducten aan onze opdrachtgevers. Naast onze waterbouwkundige werkzaamheden geven wij gedegen training en advies. Zo adviseren en trainen wij plaatselijke ondernemers die hun werkzaamheden willen uitbreiden, maar ook beheerders van waterkeringen en instanties zoals ministeries. Bijvoorbeeld na een overstroming of bij waterbeheerproblemen. Het resultaat is dat we met natuurlijke, lokale materialen een simpele, efficiënte en kostenvriendelijke oplossing bedenken. Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en een toenemende druk op de schaarse beschikbare ruimte neemt de vraag naar onze expertise en ervaring toe.

Ook over de grens. De vraag hoe je veilig kunt wonen, werken en recreëren speelt inmiddels wereldwijd. Internationaal weet men ons te vinden voor bijvoorbeeld solide dijkenonderhoud, de bouw van dijken en kades, en het uitbreiden van gebieden voor woon- en werkgelegenheid. Inmiddels werkt Terra versus Aqua onder andere in Costa Rica. Kwaliteit en veiligheid staan bij TvA hoog in het vaandel. Het bedrijf is dan ook sinds 2004 gecertificeerd volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA) Rev. 2008/5.1. Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.